Konkurs Plastyczny

Stowarzyszenie Euroaktywni serdecznie zaprasza uczniów do udziału w Konkursie Plastycznym pt: „PRAWA DZIECKA OCZAMI DZIECI I MŁODZIEŻY 2023”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I- VIII Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Piotrkowskiego

 

Celem konkursu jest:

· Poznanie przez dzieci Praw Dziecka

· Uczenie dzieci korzystania z Praw Dziecka

· Rozwijanie szacunku do ludzi bez względu na kolor skóry, religii, wieku, narodowości

· Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne

· Rozwijanie zdolności manualnych uczestników

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I – uczniowie klas I – III

Kategoria II – uczniowie klas IV – V

Kategoria III – uczniowie klas VI -VIII

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca.

Format pracy: A-3 (najlepiej w poziomie)

Technika dowolna:

malarstwo, rysunek, wycinanka, wydzieranka i inne z wyłączeniem materiałów sypkich oraz plasteliny i modeliny.

 

Każda praca musi być opisana na odwrocie drukowanym pismem:

Imię i nazwisko ucznia, wiek i klasa, szkoła, adres szkoły, telefon, e-mail, nazwisko i imię opiekuna.

Do każdej pracy musi być dołączona karta zgłoszenia wypełniona przez nauczyciela oraz zgoda rodziców na przetwarzanie danych dziecka ( dokumenty znajdują się na końcu regulaminu).

 

Termin składania prac do 20 października 2023 r. na adres:

Stowarzyszenie Euroaktywni

Ul. Kościuszki 6

97-340 Rozprza

Z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Prawa Dziecka oczami dzieci i młodzieży 2023”

Zgłoszeń dokonuje szkoła za pośrednictwem nauczyciela.

 

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 listopada 2023 r. na stronie internetowej organizatora www.euroaktywni.pl

Szkoły, z których uczniowie zostaną nagrodzeni lub wyróżnieni, będą poinformowane o wynikach konkursu telefonicznie lub elektronicznie.

Dla nagrodzonych uczniów nagrody zostaną przekazane w trakcie spotkania podsumowującego konkurs w dniu 17 listopada 2023r.

Konkurs zorganizowany w ramach dotacji udzielonej przez Zarząd Powiatu Piotrkowskiego na realizację w roku 2023 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego

 

Kontakt do organizatora konkursu:

Michał Tokarski

e-mail: euroaktywni@interia.pl

tel. 606 666 877

Konkurs_Plastyczny_20231.pdf

karta_zgloszeniowa_20231.pdf

Obraz:

 


Powrót do listy aktualności