Rozprza pomaga Ukrainie

Od początku wojny na Ukrainie w Rozprzy udzielana jest pomoc uchodźcom przybyłym do naszego województwa.

Stowarzyszenie Euroaktywni, Ochotnicza Straż Pożarna w Rozprzy, Fundacja Trzewiczek.pl, Parafia w Rozprzy, prywatne firmy oraz Gmina Rozprza realizują akcję udzielania pomocy uchodźcom z Ukrainy. W ramach akcji został utworzony punkt pomocy w starej plebanii w Rozprzy w którym mieści się magazyn żywności i środków czystości.

Od początku wojny na Ukrainie w ramach punktu pomocy udzielana jest również następująca pomoc dla uchodźców:

- pomoc prawna udzielana przez radcę prawnego dla uchodźców przałych na teren województwa łódzkiego w wyniku konfliktu na Ukranie,

- transport osób na terenie województwa łódzkiego w celu zakwaterowania uchodźców w miejscach na terenie województwa,

-transporty pomocy z punktu pomocy do miejsc zamieszkania na terenie województwa,

- pomoc materialna dla uchodźców z Ukrainy w postaci zakupionych oraz otrzymanych w czasie zbiórek produktów żywnościowych i środków medycznych, czystości, higieny osobistej i ochrony osobistej.

- organizacja i prowadzenie w Rozprzy punktu zbierania i przyjmowania pomocy materialnej od mieszkańców powiatu piotrkowskiego,

- pomoc przy zakwaterowaniu uchodźców na terenie powiatu piotrkowskiego,

- pomoc przy wypełnianiu wniosków o nadanie numeru PESEL oraz o udzielenie świadczeń wynikających  ustawy (500+, 300+, świadczeń dla właścicieli domów) – obsłużonych ponad 170 osób,

- organizacja pomocy przy umawianiu i transporcie osób do przychodni lekarskich,

- organizacja pomocy przy zakupie i zbiórce pomocy szkolnych dla dzieci uchodźców w szkołach na terenie Gminy Rozprza,

- zajęcia dla dzieci z Ukrainy prowadzone przez Panią Annę Szulc w pracowni Montessori Pod Dachem,

- pomoc w tłumaczeniu dokumentów.

Do tej pory zostały zakupione środki ochrony osobistej, apteczki z wyposażeniem, produkty żywnościowe i środki czystości oraz zapewniony został transport uchodźców.

Pomoc finansowana ze środków Funduszu Pomocy w ramach zadania publicznego zleconego przez Wojewodę łódzkiego pod tytułem "Pomoc na rzecz obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy".

 

Oprócz pomocy uchodzcom na terenie województwa łódzkiego, stowarzyszenie organizuje i dostarcza pomoc do Ukrainy. Pomoc ta kierowana jest do ośrodków polskich na Ukrainie (Maniewicze, Kostiuchnówka, Równe, Łuck, Krzemieniec, Jazłowiec, Żółkiew, Czortków).

 


Powrót do listy aktualności