Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Euroaktywni

Odbyło się XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Euroaktywni. W trakcie obrad zatwierdzone zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej a Zarząd otrzymał absolutorium.

Po obradach odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne na którym omówiono plany na obecny rok.

Zarząd dziękuje wszystkim za obecność i cenne rady i propozycje nowych działań

 


Powrót do listy aktualności