Śladami tradycji ziemi piotrkowskiej poprzez organizację warsztatów

Stowarzyszenie Euroaktywni zorganizowało dwa szkolenia w ramach projektu "Śladami tradycji ziemi piotrkowskiej poprzez organizację warsztatów"

Podczas warsztatów 30 uczestników zapoznało się z tradycyjnymi strojami ludowymi ziemi sieradzkiej oraz piotrkowskiej, wspólnie szukali różnicy i podobizn w tych strojach. Poznali historie strojów oraz jak wspólne umieszczenie ziemi sieradzkiej i piotrkowskiej w historycznym Województwie Sieradzkim przez cztery wieki wpłynęło na ubiór mieszkańców oraz kuchnię tych ziem.

Grupa odwiedziła też geotermię Uniejów gdzie zapozna się z wykorzystaniem źródeł odnawialnych dla promowaniem historii i rozwoju regionu.

Warsztaty zorganizowane w ramach projektu Grantowego pn: „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego dla LGD „BUD-UJ RAZEM”.

 


Powrót do listy aktualności