Śladami tradycji ziemi piotrkowskiej poprzez organizację warsztatów

Zapraszamy do udziału w szkoleniach w ramach projektu "Śladami tradycji ziemi piotrkowskiej poprzez organizację warsztatów"

Program:
I dzień warsztatów TRADYCYJNE STROLJE:
7.30 wyjazd z Rozprzy
11.00-12.00 zakwaterowanie w Uniejowie
12.00-14.30 Warsztaty nt. tradycyjne stroje ludowe ziemi sieradzkiej i piotrkowskiej (pokaz strojów)
14.30-15.30 obiad

15.30-18.00 zwiedzanie geotermii Uniejów oraz Zagrody Młynarskiej i Dworu.
19.00 kolacja


II dzień Warsztaty TRADYCYJNE POTRAWY
8.00-9.00 śniadanie
9.30- 14.00 warsztaty pn. Tradycyjne potrawy kuchni ziemi sieradzkiej oraz piotrkowskiej
14.00 Wykwaterowanie z hotelu
14.30-15.30 Obiad
15.30 wyjazd do Rozprzy

Obraz:


Grupą docelową będą osoby z grup defaworyzowanych (osoby powyżej 50 roku życia, młodzież wiejska w tym: w wieku szkolnym do 19 roku życia, wchodząca na rynek pracy i nieaktywna zawodowo poniżej 25 roku życia). 
Warsztaty ze strojów i potraw skierowane są do 30 osób zameldowanych na terenie LGD BUD-UJ Razem (w pierwszej kolejności z terenu Gminy Rozprza).

Rekrutacja jest prowadzona przez Stowarzyszenie Euroaktywni oraz partnerów (Stowarzyszenie Gospodyń Gminy Rozprza oraz OSP Łazy Duże). Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w wyjeździe do siedziby stowarzyszenia (ul. Kościuszki 6, Rozprza).

Deklaracja dostępna będzie na stronie stowarzyszenia oraz u partnerów.

zgloszenie_warsztaty1.pdf

 


Powrót do listy aktualności