Kajakiem przez teren LGD BUD-UJ RAZEM

W sobotę 4 sierpnia, 34 uczestników wzięło udział w spływie kajakowym rzeką Pilica. Był to już IX spływ organizowany przez Stowarzyszenie Euroaktywni. Tegoroczny spływ odbył się w ramach operacji „Kajakiem przez teren LGD BUD-UJ RAZEM”, nad którym honorowy patronat objął wójt gminy Rozprza- Janusz Jędrzejczyk. Uczestnicy wraz z wójtem gminy w trakcie trzygodzinnego spływu wzięli udział w akcji sprzątania rzeki i jej brzegów. Osoby, które nie patrząc na to, że sprzątają śmieci nie po sobie, ale po innych użytkownikach rzeki, zebrały łącznie ponad 20 kg śmieci. Dla osób, które najwięcej zebrały śmieci zostały zakupione nagrody (walizki turystyczne). Spływ zakończy się poczęstunkiem i wspólną zabawę przy muzyce. Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego dla LGD „BUD-UJ RAZEM”

Powrót do listy galerii zdjęć.