XII Walne Zebranie Członków

Odbyło się XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Euroaktywni. W trakcie obrad zatwierdzone zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej a Zarząd otrzymał absolutorium.

Powrót do listy galerii zdjęć.